Styrelsen

STYRELSEN 2021

Ordförande: John-Åke Svensson
    jsvensson55@gmail.com 0702-71 13 00
Vice Ordförande: Peter Lagergren
    petersr.lagergren@gmail.com 0702-03 26 98
Kassör: Rolf Halldén
   rolf.hallden@gmail.com
Sekreterare: Niclas Eriksson
    nicer@telia.com
Klubbmästare: Göran Erjeby
    goran.erjeby@bredband.net
Medlemsregister: Anders Weiland
    anders.weiland@attentec.se
Aktiviteter: Göran Erjeby
goran.erjeby@bredband.net
ÅK: Krister Eliasson (sammankallande) , Johan Brusefält och Lars Tersmeden
knutk.eliasson@gmail.com


REDAKTION
Elinor Jacobsson, Elisabeth Svensson, Håkan Gunnarsson,
Per Ask, Krister Eliasson

ÖVRIGA FUNKTIONER
MÅNADSBREV         info@osk.ac
    Niclas Eriksson
HEMSIDA                    www.osk.ac
    Niclas Eriksson
FACEBOOK                www.fb.com/osk1974
    Peter Lagergren
FÖRSÄKRING
    Jan Hellberg
BESIKTNINGSMAN
    Jan Hellberg
    Göran Erjeby
ÖSK SHOP
    Johnny Lindström
REVISORER
    Erik Olsson och Lars Fernström, revisor suppleant Maths Jönsson
VALBEREDNING
    Lars Borggren, Joachim Tollstoy, Bengt Norén
MILJÖANSVARIG
    Johnny Lindström