Styrelsen

STYRELSEN 2021

Ordförande: John-Åke Svensson
    jsvensson55@gmail.com 0702-71 13 00
Vice Ordförande: Peter Lagergren
    petersr.lagergren@gmail.com 0702-03 26 98
Kassör: Marie-Louise Hellsten
    marielouise.hellsten@gmail.com
Sekreterare: Niclas Eriksson
    nicer@telia.com
Klubbmästare: Göran Erjeby
    goran.erjeby@bredband.net
Medlemsregister: Anders Weiland
    anders.weiland@attentec.se
Aktiviteter: Göran Erjeby
goran.erjeby@bredband.net
ÅK: Krister Eliasson
knutk.eliasson@gmail.com


REDAKTION
Elinor Jacobsson, Elisabeth Svensson, Håkan Gunnarsson,
Per Ask, Krister Eliasson

ÖVRIGA FUNKTIONER
MÅNADSBREV         info@osk.ac
    Niclas Eriksson
HEMSIDA                    www.osk.ac
    Niclas Eriksson
FACEBOOK                www.fb.com/osk1974
    Peter Lagergren
FÖRSÄKRING
    Ulf Bergh
BESIKTNINGSMAN
    Ulf Bergh
    Jan Hellberg
    Sven-Erik Jeppsson
ÖSK SHOP
    Johnny Lindström
REVISORER
    Erik Olsson och Lars Fernström
VALBEREDNING
    Håkan Wasen, Mats Jönsson och Lars Austrin (sammankallande)
MILJÖANSVARIG
    Johnny Lindström