Om klubben

Östgöta Sportvagnsklubb (ÖSK) bildad 1974 och konstituerad 1991, dess styrelse har sitt säte i Linköping. ÖSK's syfte är att sammanföra personer med intresse för sportvagnar för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte. 

Basen för verksamheten är en återkommande månadssammankomst förlagd till en vardag (1:a tisdag i månaden är gängse praxis). Dessa träffar kan vara studiebesök, film- och temakvällar, slalom- och bankörning m m. 

Under sommarhalvåret har vi även veckovisa träffar där vi träffas för att senare ta en åktur till något trevligt fikaställe. 

Föreningen är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), och genom dem även i det internationella förbundet FIVA. Detta ger bland annat föreningen en kanal för att göra medlemmarnas stämma hörd tillsammans med andra liknande föreningar. 

Klubben är dessutom ansluten till Svenska Bilsportförbundet (SBF) och ett antal av medlemmarna tävlar i motorsport i klubbens färger.

Klubben har för närvarande ca 450 medlemmar.

Folder om sportvagnsklubben ÖSK.

Cardskipper info