Ändra på ditt medlemskap

Vill du göra en ändring i ditt medlemskap? Kanske har du bytt bil, flyttat eller ändrat e-post och/eller telefonnummer.

Fyll i formuläret nedan för att skicka din medlemsändring till oss direkt.ÖSK, personlig integritet och GDPR. Vi värnar om personlig integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras.Den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersatte den svenska PUL, (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, fast det ställs högre krav på hur personuppgifter får behandlas, allt för att stärka privatpersoner rättigheter. Det innebär att om vi ska få spara några personuppgifter som kan leda till dig behöver vi ha ditt samtycke, vilket du ger i samband med betalning av medlemsavgiften. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, födelsedatum, mailadress, telefonnummer, bild, dvs saker som kan göra dig sökbar. Vid eventuella frågor var vänlig kontakta ÖSK:s registeransvarige Anders Weiland via e-post anders.weiland@attentec.se