Bli medlem i Östgöta Sportvagnsklubb

"ÖSK's syfte är att sammanföra personer med intresse för sportvagnar, för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte. Basen är en återkommande månadssammankomst."

Utdrag ur ÖSK:s stadgar §2:
ÖSK är en ideell förening som bygger på medlemmarnas intressen och aktiva deltagande i klubbens träffar.

  • dokumenterat intresse för verksamheten inom klubbens intresseområde.
  • deltagande i klubbens träffar.
  • i övrigt uppträda såväl personligt som i fordonssammanhang på det sätt som klubbens syfte och goda rykte kräver.

ÖSK:s styrelse har beslutat att alla som deltager på banmöten, som arrangeras av ÖSK, måste ha giltig förarlicens utfärdad av SBF. Kravet grundar sig på att vi måste försäkra förare, funktionärer och publik. En förare utan licens har inte detta skydd mot sig själv eller annan person. Vi vill även ha rutinerade och välutbildade förare på våra banmöten, för att minska olycksrisken.

Som ny medlem betalar du medlemsavgift (300:-/år).Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen, PUL fullt ut. ÖSK sparar sina medlemmars adressuppgifter i dataregister för att underlätta administration och utskick av ÖSK-Nytt. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och skall övervakas av registeransvarige. Vi önskar att du meddelar klubben om du EJ godkänner ovanstående samt att vi lägger ut din e-mail adress på klubbens passordskyddade hemsida www.osk.ac.