Banguide: Mantorp Park

Våra banträffar genomförs främst på Mantorp Park. Ovan ser ni banan och våra egna flagposteringar, dessa är utmärkta med orangea cirklar.

Det finns tre stycken och dessa hjälps vi åt att bemanna under alla vår körpass. Det är obligatoriskt att stå som flagvakt om man deltar vid bankörning i ÖSK:s regi.

För mer information om Mantorp Park, dess historia, banguide och annat hänvisar vi till Mantorp Park:s sida på Wikipedia.